hastaneeczacisi.org

Üyelik Girişi
Anket
BU SİTEYİ YARARLI BULUYOR MUSUNUZ?

ANA SAYFA

Sayın Hastane Eczacılarımız ve öğrenciler, Lütfen üyelik başvurularızı yaparken çalıştığınız HASTANEyi mutlaka yazınız. Aksi takdirde üyelik başvurunuz İPTAL edilmektedir. Öğrencilerin ise hastane bilgisi kısmına halen devam ettikleri üniversiteyi yazmaları gerekmektedir. Saygılarımızla. YAPTIĞIMIZ İNCELEMELERDE ÜYELİK TALEPLERİNDE NE YAZIK Kİ DOĞRU OLMAYAN E-POSTA ADRESLERİNİN YAZILDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. TESPİT ETTİKLERİMİZİN TAMAMININ ÜYELİKLERİ SİLİNMEKTEDİR.

 

Kimler hastane eczacısı olabilir? 

Eczacının hastanelerdeki görev ve sorumlulukları nedir? 

Baş Eczacılık nedir?   

Sağlık Bakanlığı'na ait hastanelerde eczacı olmak için nereye başvurmak gerekir? 

Üniversite Hastanelerinde eczacı olmak için nereye başvurmak gerekir? 

Özel Hastanelerde eczacı olmak için nereye başvurmak gerekir? 

Hastaneler de istihdam edilecek eczacı sayısı neye göre belirlenir, bu sayıyı kim belirler? 

Sarf Malzemeler hastane eczacısının kontrolü altında mı olmalıdır? 

Hastane Eczacılarının kurumlardaki amiri kimdir? 

Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması hastane eczacısının görevi midir? 

TPN üniteleri hastane eczacısının sorumluluğuna girer mi? 

İhale nedir? Kaç çeşit ihale vardır? 

Ne zaman, hangi durumlarda ne tip ihale tercih edilmelidir? 

İhale sürecinde hastane eczacısı ne yapar?

Depocu fiyatı nedir? Güncel fiyatlar nereden bulunabilir? 

Satış Fiyatı nedir? Güncel fiyatlar nereden bulunabilir? 

İlaç Takip Sistemi hastane eczanelerinde nasıl uygulanmaktadır? 

Ambar ile hastane eczanesi arasındaki fark nedir? Hastaneler de Ambar kime bağlıdır? 

Saymanlık nedir? Hastane Eczacısı ile ilgisi nedir? 

İlaç Kabul Komisyonu nedir? Kimlerden oluşur? Nasıl çalışır? 

Enfeksiyon Kontrol Komisyonunda hastane eczacısı olmalı mıdır? 

Beslenme Komitesin de hastane eczacısı olmalı mıdır? 

Hasta adına ilaç alımı nedir? Bu süreç nasıl işler?

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu nedir? Hastane Eczacısının bu kurulda yeri nedir? 

Mahkemeler hastane eczacısını bilir kişi atadıkların da hastane eczacısı ne yapmalıdır? 

Klinik Eczacılık nedir? Hastane Eczacısından farkı nedir?  Klinik Eczacılık Uzmanı Eczacılar hekimle vizite katılabilir mi? Türkiye'de ki yasal durumu nedir? 

Hastane Otomasyonu nedir? Hastane  Eczacısı için ne kadar gereklidir? 

Kargo ile hastaneye gelen bir ilaç kırık geldi, ne yapmalıyım? 

Eczane içerisinde ilaç kırıldı ne yapmalıyım?

İlaç servise gönderildi, hastaya verilmeden önce kırıldı, ne yapmalıyım?

Servis Doktoru ilacın bozulduğunu söyleyerek eczaneye iade etti ne yapmalıyım?  

İlaç hastaya uygulandı beklenmeyen bir yan etki tutanakla hastane eczacısına bildirildi, ne yapmalıyım? (Farmakovijilans nedir?) 

Hastane Eczacısı kaç gün izin kullanabilir? 

Hastane Eczacısının gebelik ve doğum durumunda yasal hakları nedir? 

Hastane eczacısının maaşı neye göre hesaplanır? 

Döner Sermaye nedir? Hastane Eczacısının döner sermaye miktarı nasıl hesaplanır?

Hastane Eczacısının çalışma saatleri nasıl belirlenir? 

Hastane Eczacısı hangi durumlarda nöbet tutar? 

İcap Nöbeti nedir? 

Nöbet ücretleri neye göre belirlenir? 

Yatan Hasta, Ayakta Hasta, Poliklinik Hastası, Acil Hastası, Diyaliz Hastası, Ayaktan Kemoterapi Hastası, Günübirlik Tedavi nedir?  

Hastanedeki aşılar kimin sorumluluğundadır?   

Klinik İlaç Araştırmaları konusunda Hastane Eczacısının sorumluluğu nedir? 

Hastane Eczanesin de Eczacıya yardımcı olarak çalışacak personellerin özellikleri ne olmalıdır? 

Hastane Eczanesinde bulunması zorunlu olan ilaçlar nelerdir? 

Hastane Eczanesi denetlenir mi? Hangi hallerde denetlenir? Kim denetleyebilir?   

Hastane Eczacılarını ilgilendiren ulusal dernekler nelerdir? 

Hastane Eczacılarını ilgilendiren uluslararası dernekler nelerdir? 

Dünya da Hastane Eczacılığı nasıl yapılmaktadır? 

Mavi Pasaportlu Hastane Eczacıları uluslararası kongrelere giderken hangi tür vizeye tabiidir? 

Tax free nedir? Yurtdışında yaptığımız alışverişlerin vergisini nasıl düşürebiliriz? 

Doğrudan Temin Nedir? 

Çerçeve İhale Nedir? 

İlaç alım ihalelerinde Teknik Şartname nedir? Nasıl olmalıdır? 

Tam gün yasası nedir? Hastane Eczacısı hakkında bu yasa da neler vardır? 

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Nedir? 

Özel Hastaneler Yönetmeliği nedir? Eczacı ve Eczane hakkındaki maddeleri neler içerir?

Hastane Eczacısı hastanelerde hangi komitelerde bulunmak zorundadır? 

Yedek Subaylığını Eczacı olarak yapan bir kişi, teskere bırakmak ve Askeri Hastaneler de Eczacı olarak çalışmak isterse ne yapmalıdır? 

Safe&Safer Standartları Nedir? Önemi Nedir? 

Hastane Eczacısı İlaç Tanıtım Sorumluları ile görüşmelerinde nelere dikkat etmelidir? 

Hastane Eczacısı olabilmek için örneğin KPSS, ALES vb. herhangi bir sınava ihtiyaç var mı?  

Sayım Fazlası ve Sayım Noksanı Nedir? 

Hastane Eczanesin de ortak kullanılan malzemelerin zimmeti kime/kimlere yapılmaktadır? 

İhtiyaç fazlası ve Stok fazlası kavramları neyi ifade eder?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde stok fazlası ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin devrinde kâr payı eklenebilir mi? 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde Stok fazlası malzemeleri devretmek istemeyen kurumlar hakkında ne gibi işlem yapılacaktır? 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde Yıllık ihtiyacını fazla belirlemiş kurumlar için ne gibi işlem yapılacaktır? 

Kırmızı reçete ile verilecek ilaçlar nelerdir? 

Yeşil reçete ile verilecek ilaçlar nelerdir? 

Toplu Düşüş nedir? Hastane ambarından verilen sarf malzemelerin hangileri toplu düşüşe tabidir? 

Bir Özel hastanede mesul müdür olan Eczacı, ikinci bir  özel hastanenin veya aynı özel hastanenin farklı bir şubesinin mesul müdürlüğünü yapabilir mi? 

İyi Eczacılık Uygulamaları Nedir? Hastanelerde nasıl uygulanmalıdır?  

Muayene Kabul Komisyonundan onay alındıktan sonra ambar stoklarına alınan bir malzeme kullanıma sunuldu. Kullanım esnasında servislerden uygunluk hakkında problemlerin olduğu haberi alındı. Malzemenin kullanımı durdurulur mu? Muayene kabul komisyonunda imzası olan üyelerin bu konu ile ilgili sorumluluğu nedir? 

Malzeme teknik şartnameye uygun fakat istenen işlevleri yerine getirmiyorsa nasıl bir yol izlenebilir?

Mor Reçeteye yazılması gereken ilaçlar nelerdir? 

Turuncu Reçeteye yazılması gereken ilaçlar nelerdir? 

Hastane Eczacısı Dernek kurabilir mi, bir derneğe üye olabilir mi? 

Hastanelerde sürdürülen Araştırma Ürünlerinin Depolanması ve Dağıtılması konusunda Hastane Eczacısı neler yapmalıdır?  

Özellikle Üniversite Hastanelerin de görülen ''Compassionate Use'' İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Nedir? Eczacının sorumlulukları nelerdir? 

Sahte İlaç Nedir? Sahte İlaç Nasıl Anlaşılabilir? Sahte İlacı Tespit Ettiğinde Hastane Eczacısı Ne Yapmalıdır? 

Tıbbi Atıklar konusunda Hastane Eczanesinin sorumluluğu var mıdır? 

Hastane Eczacısı hafta içi 16 saat, hafta sonu 24 saat nöbet tuttuktan sonra izin kullanma hakkı var mıdır? 

Döner Sermaye Bütçeli kurumlarda Maliye Bildirimi nasıl yapılır? Hastaneler Arası Geliş/Çıkış evraklarında kullanılan kodlar nelerdir? Muhasebe İşlem Fişleri nasıl doldurulmalıdır? 

Komisyonca sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalık veya eksiklikler için uygulanması gereken resmi prosedür nedir? 

MKYS Nedir? Çalıştığım hastanede MKYS den sorumlu görevli var fakat benim üzerime devretmek istiyor. Ben almak zorunda mıyım ? 

Stok fazlası alım ve satımlarda merkez hisse payı nedir? Hisse payı neye göre belirlenir?  

Yardımcı madde içeren ve/veya uygulama şekli farklı olan ilaçların ihaleye çıkılması sırasında, etken maddeye ait bu ayırıcı özellikler teknik şartnameye yazılabilir mi? Doktorların bu konudaki talepleri dikkate alınmalı mıdır? 

Hastane Eczanesi envanterinde olmayan ancak yatan hastaya kullanılması gereken ilaçlar hakkında Hastane Eczacısının yapması gereken prosedür nedir? 

Taburcu Reçetesi nedir? Taburcu reçetesi hakkında Hastane Eczacısının yapması gereken prosedür nedir?

Hastane Hizmet Kalite Standartları kapsamında yer alan Akılcı İlaç Kullanımı konusunda Hastane Eczacısına düşen görevler nelerdir?

Hastaneye numune olarak bırakılan ve birçok kısmı da özellikle polikliniklerde bulunan ilaçlar hakkında eczacını sorumluluğu var mıdır?Varsa nedir?Eğer kullanılan bu ilaçların hasta üzerine fatura edilmesi gerekiyorsa nasıl bir yol izlenmelidir? 

Hasta, hastaneye yatmadan önce düzenli olarak kullandığı ilaçlarını beraberinde getirmek mecburiyetinde midir? Getirmediğini ve hastane eczanesinde bu ilaçların bulunmadığı durumda (Yasaya göre hastane eczanesi order edilen her ilacı karşılamakla yükümlü) ne yapılmalıdır? Hasta bu ilaçlarını  serbest eczaneden almışsa tekrar aynı ilaçları tedarik etmesi mümkün olmaz. Bu durumda izlenecek yol ne olmalıdır? 

Hastane Eczacısı olmak için KPSS''ye girmek zorunlu mudur ? 

Uyuşturucu Kayıt Defterlerini bitene kadar kullanmamız zorunlu mudur? Yeni sene için yeni defterler açabilir miyiz? Bu defterler bittiğinde yenileri İl Sağlık Müdürlüklerinden mi alınmalıdır, matbaaya mı bastırılmalıdır? 

Yatan hastalarda mor reçete zorunluluğu var mıdır? Tabelalar otomasyonla servisten işleniyorsa, mor reçete yazılmalı ve Hastane Eczacısı tarafından onaylanmalı mıdır? 

Hastane Eczanelerinde miadı dolan ilaçların imhası için nasıl bir prosedür uygulanmaktadır? 

Hastanelerde çalışan Uzman Eczacıların maaş, döner sermaye ve nöbet ücretlerinde farklılık var mıdır? 

Ameliyathanede kullanılan ilaçlara ait, enjektöre çekildikten sonra kullanım süreleri prospektüslerde yeterli bilgi içermeyen ilaçlar var. Hastane Eczacısına bu konu sorulduğunda nasıl cevap vermeliyiz? 

SGK tarafından geri ödemesi olmayan bir ilaç hastane eczanesine hibe alınabilir mi? 

Hastane Eczanesinde tüketilemeyen ilaçlar ecza deposunda ki baska ilaçlarla takas edilebilir mi? 

E-Reçete nedir? Hastane Eczacılarını ilgilendiren kısımları nelerdir?

Miadı geçmiş narkotik ilaçlar nasıl imha edilir?

Kırmızı veya yeşil reçeteler kaybolursa uyulması gereken resmi prosedür nedir?


Sorularınızı bekliyoruz.

 

 

Eklenmesini istediğiniz soruları bana iletmek için eczahmetbosnak@yahoo.com  e-posta adresini kullanınız.

ÖNEMLİ

www.hastaneeczacisi.org bilgi kaynağında yer alan tüm bilgilerin doğru ve güncel olması için tüm çabalar gösterilmiş olmasına rağmen sunulan bilgiler öneri niteliğinde olup sadece bilgi sağlama amacına yöneliktir. Sunulan bilgiler tedavi belirlenmesine esas oluşturmaz. Aynı zamanda sunulan bilgiler kurumlarla olan yazışmalarda esas oluşturmaz. Sunulan bilgiler ve üretilen sonuçlardan kaynaklanabilecek hatalardan www.hastaneeczacisi.org sitesi yönetici ve yazarları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu siteden yararlanan her kişi bu kuralları kabul etmiş sayılır.Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret59298

Son Güncelleme

25/12/2014

Site kuruluş tarihi 02/02/2011

Üye sayısı 1142