hastaneeczacisi.org

Üyelik Girişi

ANA SAYFA

Sayın Hastane Eczacılarımız ve öğrenciler, Lütfen üyelik başvurularızı yaparken çalıştığınız HASTANEyi mutlaka yazınız. Aksi takdirde üyelik başvurunuz İPTAL edilmektedir. Öğrencilerin ise hastane bilgisi kısmına halen devam ettikleri üniversiteyi yazmaları gerekmektedir. Saygılarımızla. YAPTIĞIMIZ İNCELEMELERDE ÜYELİK TALEPLERİNDE NE YAZIK Kİ DOĞRU OLMAYAN E-POSTA ADRESLERİNİN YAZILDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. TESPİT ETTİKLERİMİZİN TAMAMININ ÜYELİKLERİ SİLİNMEKTEDİR.

 

1. Kimler hastane eczacısı olabilir? 

2. Eczacının hastanelerdeki görev ve sorumlulukları nedir? 

3. Baş Eczacılık nedir?   Kamu hastanelerindeki yeni yapılanmaya göre Hastane Eczacısının amiri kimdir?

4. Sağlık Bakanlığı'na ait hastanelerde eczacı olmak için nereye başvurmak gerekir? 

5. Üniversite Hastanelerinde eczacı olmak için nereye başvurmak gerekir? 

6. Özel Hastanelerde eczacı olmak için nereye başvurmak gerekir? 

7. Hastaneler de istihdam edilecek eczacı sayısı neye göre belirlenir, bu sayıyı kim belirler? 

8. Sarf Malzemeler hastane eczacısının kontrolü altında mı olmalıdır? 

9. Hastane Eczacılarının kurumlardaki amiri kimdir? 

10. Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması hastane eczacısının görevi midir? 

11. TPN üniteleri hastane eczacısının sorumluluğuna girer mi? 

12. İhale nedir? Kaç çeşit ihale vardır? 

13. Ne zaman, hangi durumlarda ne tip ihale tercih edilmelidir? 

14. İhale sürecinde hastane eczacısı ne yapar?

15. Depocu fiyatı nedir? Güncel fiyatlar nereden bulunabilir? 

16. Satış Fiyatı nedir? Güncel fiyatlar nereden bulunabilir? 

17.İlaç Takip Sistemi hastane eczanelerinde nasıl uygulanmaktadır? 

18. Ambar ile hastane eczanesi arasındaki fark nedir? Hastaneler de Ambar kime bağlıdır? 

19. Saymanlık nedir? Hastane Eczacısı ile ilgisi nedir? 

20. İlaç Kabul Komisyonu nedir? Kimlerden oluşur? Nasıl çalışır? 

21. Enfeksiyon Kontrol Komisyonunda hastane eczacısı olmalı mıdır? 

22. Beslenme Komitesin de hastane eczacısı olmalı mıdır? 

23. Hasta adına ilaç alımı nedir? Bu süreç nasıl işler?

24. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu nedir? Hastane Eczacısının bu kurulda yeri nedir? 

25. Mahkemeler hastane eczacısını bilir kişi atadıkların da hastane eczacısı ne yapmalıdır? 

26. Klinik Eczacılık nedir? Hastane Eczacısından farkı nedir?  Klinik Eczacılık Uzmanı Eczacılar hekimle vizite katılabilir mi? Türkiye'de ki yasal durumu nedir? 

27. Hastane Otomasyonu nedir? Hastane  Eczacısı için ne kadar gereklidir? 

28. Kargo ile hastaneye gelen bir ilaç kırık geldi, ne yapmalıyım? 

29. Eczane içerisinde ilaç kırıldı ne yapmalıyım?

30. İlaç servise gönderildi, hastaya verilmeden önce kırıldı, ne yapmalıyım?

31. Servis Doktoru ilacın bozulduğunu söyleyerek eczaneye iade etti ne yapmalıyım?  

32. İlaç hastaya uygulandı beklenmeyen bir yan etki tutanakla hastane eczacısına bildirildi, ne yapmalıyım? (Farmakovijilans nedir?) 

33. Hastane Eczacısı kaç gün izin kullanabilir? 

34. Hastane Eczacısının gebelik ve doğum durumunda yasal hakları nedir? 

35. Hastane eczacısının maaşı neye göre hesaplanır? 

36. Döner Sermaye nedir? Hastane Eczacısının döner sermaye miktarı nasıl hesaplanır?

37. Hastane Eczacısının çalışma saatleri nasıl belirlenir? 

38. Hastane Eczacısı hangi durumlarda nöbet tutar? 

39. İcap Nöbeti nedir? 

40. Nöbet ücretleri neye göre belirlenir? 

41. Hastane Eczanesinden ilaçlar servis bazında mı toplanmalı yoksa hasta bazında mı toplanmalıdır?

42. Yatan Hasta, Ayakta Hasta, Poliklinik Hastası, Acil Hastası, Diyaliz Hastası, Ayaktan Kemoterapi Hastası, Günübirlik Tedavi nedir?  

43. Hastanedeki aşılar kimin sorumluluğundadır?   

44. Radyofarmasötik ilaçlar konusunda Hastane Eczacısının sorumluluğu nedir?

45. Klinik İlaç Araştırmaları konusunda Hastane Eczacısının sorumluluğu nedir? 

46. Hastane Eczanesin de Eczacıya yardımcı olarak çalışacak personellerin özellikleri ne olmalıdır? 

47. Hastane Eczanesin de hemşire çalışabilir mi?

48. Hastane Eczanesinde bulunması zorunlu olan ilaçlar nelerdir? 

49. Hastane Eczanesinde bulunması zorunlu olan defterler nelerdir?

50. Hastane Eczanesinde bulunması zorunlu olan araç-gereç nelerdir?

51. Hastane Eczanesi denetlenir mi? Hangi hallerde denetlenir? Kim denetleyebilir?   

52. Hastane Eczacılarını ilgilendiren ulusal dernekler nelerdir? 

53. Hastane Eczacılarını ilgilendiren uluslararası dernekler nelerdir? 

54. Yurtdışındaki bir kongreye nasıl başvurulur?

55. Dünya da Hastane Eczacılığı nasıl yapılmaktadır? 

56. Mavi Pasaportlu Hastane Eczacıları uluslararası kongrelere giderken hangi tür vizeye tabiidir? 

57. Akademik titresi olmayan bir Hastane Eczacısı bilimsel bir çalışma yapabilir mi?

58. Poster nedir? Nasıl Hazırlanır? İlgili kongre yönetimine nasıl gönderilir? Nasıl sunulur?

59. Sözlü sunum nedir? İlgili kongre yönetimine nasıl gönderilir? Nasıl sunulur?

60. Uluslararası kongrelerde oturum başkanlığı nasıl yapılır? 

61. Tax free nedir? Yurtdışında yaptığımız alışverişlerin vergisini nasıl düşürebiliriz? 

62. Doğrudan Temin Nedir? 

63. Çerçeve İhale Nedir? 

64. İlaç alım ihalelerinde Teknik Şartname nedir? Nasıl olmalıdır? 

65. Tam gün yasası nedir? Hastane Eczacısı hakkında bu yasa da neler vardır? 

66. 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Nedir? 

67. Özel Hastaneler Yönetmeliği nedir? Eczacı ve Eczane hakkındaki maddeleri neler içerir?

68. Hastane Eczacısı hastanelerde hangi komitelerde bulunmak zorundadır? 

69. Yedek Subaylığını Eczacı olarak yapan bir kişi, teskere bırakmak ve Askeri Hastaneler de Eczacı olarak çalışmak isterse ne yapmalıdır? 

70. Safe&Safer Standartları Nedir? Önemi Nedir? 

71. Terapötik Komite Nedir? İşleyişi nasıldır?

72. Hastane formülleri nedir? Nasıl Hazırlanır?

73. Hastane Eczacısı İlaç Tanıtım Sorumluları ile görüşmelerinde nelere dikkat etmelidir? 

74. Kongre veya Eğitim Toplantılarına katılmak için ilaç firmalarından yol ve katılım masraflarını talep etmek yasal mıdır? Bu talep nasıl olmalıdır? (ÖDÜLLÜ SORU)

75. Hastane Eczacısı olabilmek için örneğin KPSS, ALES vb. herhangi bir sınava ihtiyaç var mı?  

76. Sayım Fazlası ve Sayım Noksanı Nedir? 

77. Hastane Eczanesin de ortak kullanılan malzemelerin zimmeti kime/kimlere yapılmaktadır? 

78. İhtiyaç fazlası ve Stok fazlası kavramları neyi ifade eder?

79. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde stok fazlası ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin devrinde kâr payı eklenebilir mi? 

80. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde Stok fazlası malzemeleri devretmek istemeyen kurumlar hakkında ne gibi işlem yapılacaktır? 

81. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde Yıllık ihtiyacını fazla belirlemiş kurumlar için ne gibi işlem yapılacaktır? 

82. Kırmızı reçete ile verilecek ilaçlar nelerdir? 

83. Yeşil reçete ile verilecek ilaçlar nelerdir? 

84. Toplu Düşüş nedir? Hastane ambarından verilen sarf malzemelerin hangileri toplu düşüşe tabidir? 

85. Bir Özel hastanede mesul müdür olan Eczacı, ikinci bir  özel hastanenin veya aynı özel hastanenin farklı bir şubesinin mesul müdürlüğünü yapabilir mi? 

86. İyi Eczacılık Uygulamaları Nedir? Hastanelerde nasıl uygulanmalıdır?  

87. Muayene Kabul Komisyonundan onay alındıktan sonra ambar stoklarına alınan bir malzeme kullanıma sunuldu. Kullanım esnasında servislerden uygunluk hakkında problemlerin olduğu haberi alındı. Malzemenin kullanımı durdurulur mu? Muayene kabul komisyonunda imzası olan üyelerin bu konu ile ilgili sorumluluğu nedir? 

88. Malzeme teknik şartnameye uygun fakat istenen işlevleri yerine getirmiyorsa nasıl bir yol izlenebilir?

89. Artık ilaç , Fire İlaç Nedir? Tekrar değerlendirilebilir mi? Örneğin 500mg rituximabın 60mg ı kullanıldıktan sonra geri kalanı değerlendirilebilir mi? Sisteme yeniden girilebilir mi?

90. Üniversite hastanelerin de sözleşmeli olarak çalışan 657/4A ve 657/4B kadrolu bir eczacı Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçiş yapabilir mi?

91. Mor Reçeteye yazılması gereken ilaçlar nelerdir? 

92. Turuncu Reçeteye yazılması gereken ilaçlar nelerdir? 

93. Hastane Eczacısı Dernek kurabilir mi, bir derneğe üye olabilir mi? 

94. Hastanelerde sürdürülen Araştırma Ürünlerinin Depolanması ve Dağıtılması konusunda Hastane Eczacısı neler yapmalıdır?  

95. Özellikle Üniversite Hastanelerin de görülen ''Compassionate Use'' İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Nedir? Eczacının sorumlulukları nelerdir? 

96. Sahte İlaç Nedir? Sahte İlaç Nasıl Anlaşılabilir? Sahte İlacı Tespit Ettiğinde Hastane Eczacısı Ne Yapmalıdır? 

97. Hastanelerimizde kırmızı ve yeşil reçeteye ait ilaçların kaydını Hastane Bilgi Yönetim Sistemimizden çıktı alıp imzalasak  deftere elle yapılan kayıt  yerine geçer mi?

98. Tıbbi Atıklar konusunda Hastane Eczanesinin sorumluluğu var mıdır? 

99. Hastane Eczacısı hafta içi 16 saat, hafta sonu 24 saat nöbet tuttuktan sonra izin kullanma hakkı var mıdır? 

100.  Döner Sermaye Bütçeli kurumlarda Maliye Bildirimi nasıl yapılır? Hastaneler Arası Geliş/Çıkış evraklarında kullanılan kodlar nelerdir? Muhasebe İşlem Fişleri nasıl doldurulmalıdır? 

101. Komisyonca sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalık veya eksiklikler için uygulanması gereken resmi prosedür nedir? 

102. MKYS Nedir? Çalıştığım hastanede MKYS den sorumlu görevli var fakat benim üzerime devretmek istiyor. Ben almak zorunda mıyım ? 

103. Stok fazlası alım ve satımlarda merkez hisse payı nedir? Hisse payı neye göre belirlenir?  

104. Yardımcı madde içeren ve/veya uygulama şekli farklı olan ilaçların ihaleye çıkılması sırasında, etken maddeye ait bu ayırıcı özellikler teknik şartnameye yazılabilir mi? Doktorların bu konudaki talepleri dikkate alınmalı mıdır? 

105. Hastane Eczanesi envanterinde olmayan ancak yatan hastaya kullanılması gereken ilaçlar hakkında Hastane Eczacısının yapması gereken prosedür nedir? 

106. Taburcu Reçetesi nedir? Taburcu reçetesi hakkında Hastane Eczacısının yapması gereken prosedür nedir?

107. Yeni faaliyete girecek hastane eczanelerinde ilk defa yeşil ve kırmızı reçete föylerinin ayrıca yeşil, kırmızı, turuncu,mor reçete föylerinin alımı için Hastane Eczacısının yapması gereken prosedür nedir?

108. Birleşme sürecindeki hastanelerde Hastane Bilgi Sistemi Eczane modülünde yapılması gereken işlemler nelerdir?(ÖDÜLLÜ SORU) 

109. Hastane Eczacıları, hastanede eczane dışında çalışabilir mi? Nerelerde çalışabilir?

110. Hastane Hizmet Kalite Standartları kapsamında yer alan Akılcı İlaç Kullanımı konusunda Hastane Eczacısına düşen görevler nelerdir?

111. Hastane envanterinde bulunan tehlikeli maddeler ile ilgili eczacının bir sorumluluğu var mıdır?Özellikle ambar birimlerinde çalışan eczacılar için tehlike maddelerin yönetimine dair bir çalışma talimatı var mıdır? (ÖDÜLLÜ SORU)

112. Hastaneye numune olarak bırakılan ve birçok kısmı da özellikle polikliniklerde bulunan ilaçlar hakkında eczacını sorumluluğu var mıdır?Varsa nedir?Eğer kullanılan bu ilaçların hasta üzerine fatura edilmesi gerekiyorsa nasıl bir yol izlenmelidir? 

113. Hasta, hastaneye yatmadan önce düzenli olarak kullandığı ilaçlarını beraberinde getirmek mecburiyetinde midir? Getirmediğini ve hastane eczanesinde bu ilaçların bulunmadığı durumda (Yasaya göre hastane eczanesi order edilen her ilacı karşılamakla yükümlü) ne yapılmalıdır? Hasta bu ilaçlarını  serbest eczaneden almışsa tekrar aynı ilaçları tedarik etmesi mümkün olmaz. Bu durumda izlenecek yol ne olmalıdır? 

114. Hastane Eczanelerinde İlaç Takip Sistemine geçiş ve uygulamalar nasıl olacaktır? (ÖDÜLLÜ SORU)

115. Hastane Eczacısı olmak için KPSS''ye girmek zorunlu mudur ? 

116. Uyuşturucu Kayıt Defterlerini bitene kadar kullanmamız zorunlu mudur? Yeni sene için yeni defterler açabilir miyiz? Bu defterler bittiğinde yenileri İl Sağlık Müdürlüklerinden mi alınmalıdır, matbaaya mı bastırılmalıdır? 

117. Yatan hastalarda mor reçete zorunluluğu var mıdır? Tabelalar otomasyonla servisten işleniyorsa, mor reçete yazılmalı ve Hastane Eczacısı tarafından onaylanmalı mıdır? 

118. Hastane Eczanelerinde miadı dolan ilaçların imhası için nasıl bir prosedür uygulanmaktadır? 

119. Her 6 ayda bir yapılan İl Sağlık Müdürlüğü denetimlerinde, özel hastane eczanesi içerisinde majistral ilaç yapılmamasına rağmen hassas terazi ve akan bir su kaynağının bulunma mecburiyeti var mıdır? Olması gerekiyorsa bunu ilgili mevzuatta hangi madde karşılıyor?

120. Hastaya kullanılan ve yarısı artan Narkotik etken madde içeren ampullerin (yarım aldolan gibi) imhası nasıl yapılır? Artan miktar başka hastaya kullanılabilir mi?

121. Hastanede tek Hastane Eczacısıyım. İcap nöbetini tek başıma her gün tutmak zorunda mıyım? Bu durumda hiçbir zaman il dışına çıkamayacak mıyım?

122. Hastanelerde çalışan Uzman Eczacıların maaş, döner sermaye ve nöbet ücretlerinde farklılık var mıdır? 

123. Ameliyathanede kullanılan ilaçlara ait, enjektöre çekildikten sonra kullanım süreleri prospektüslerde yeterli bilgi içermeyen ilaçlar var. Hastane Eczacısına bu konu sorulduğunda nasıl cevap vermeliyiz? 

124. SGK tarafından geri ödemesi olmayan bir ilaç hastane eczanesine hibe alınabilir mi? 

125. TEB aracılığı ile yurt dışından temin edilen ilaçların HBYS, MKYS giriş ve MKYS gönderim eşleme işlemleri nasıl yapılır?

126. Askerlik için başvuruda bulunulduğu zaman veya askerlik görevini yerine getirirken yedek subay-eczacı sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Hastane Eczacılığı kuralarına başvurabilir mi? Atandığı taktirde bu hakkı saklı kalır mı, yoksa hakkını kaybeder mi?

127. Kura ile 4/B kadrosuile atandıktan sonra kurum içi nakil atamaları nasıl yapılıyor, neler gerekiyor, belli bir süre çalışma zorunluluğu var mıdır?

128.Hastane Eczanesinde tüketilemeyen ilaçlar ecza deposunda ki baska ilaçlarla takas edilebilir mi? 

129. E-Reçete nedir? Hastane Eczacılarını ilgilendiren kısımları nelerdir?

130. Servislere tanıtım amaçlı bırakılan enteral beslenme nümuneleri, hibe veya sayım fazlası olarak envantere dahil edilebilir mi?

131. Üniversite hastanesi eczanesinde görevli sözleşmeli ya da kadrolu eczacıların tayin hakları var mıdır? Evet ise, sadece başka bir üniversite hastane eczanesine olmak zorunda mıdır?

132. Çalıştığım hastaneye kemoterapi ilaç hazırlama ünitesi açılması planlanıyor. Kemoterapötik ilaç hazırlama ile ilgili eğitim alabileceğim bir yer var mı?

133. Yatan hastalara verilen psikotrop ve narkotik ilaçlar için servis tarafından kullanılan istem formlarında başhekimlik onayı şart mıdır?

134. Yeşil ve kırmızı reçetelerin tüketimini ve 3.nüshaların arşivlerinmesini eczacılar mı takip etmelidir?

135. Servislerin acil müdahale arabalarında bulunan ve miadı geçen ilaçlarla ilgili Hastane Eczacısının sorumluluğu nedir? 

136. TPN timlerinde eczacının görevi ile diyetisyenin görevinin tanımı nedir? Diyetisyen enteral beslenme solüsyonlarını hastalara önerebilir mi?

137. Miadı geçmiş narkotik ilaçlar nasıl imha edilir?

138. Üniversite hastanelerinde çalışan hastane Eczacıları için %10 döner farkı hangi komisyon üyelıklerinde ödenmesi gerekir?

139. Nöbeti olan bir hastanede enfeksiyon hastaliklari uzmanı doktor nobetçi kalmıyorsa, nöbet saatleri içinde EHU onayını Hastane Eczacısının vermesinin yükümlülükleri nelerdir?

140. Eczane sorumlusu olarak atanan eczacı, diğer eczacıların amiri midir? 

141. Hastane Eczacısı, hastanede eczacının katılması gereken komisyon üyeliklerine atanmaz ise, yasal olarak ne yapabilir?

142. Sorularınızı bekliyoruz.

 

 

 

Bu site sorularınız ve bu sorulara vereceğiniz cevaplar ile gelişecektir. Lütfen SORU İÇİN linkinden eklenmesini istediğiniz soruları bize iletiniz. Bu sorulardan birine  cevap vererek katkıda bulunmak için lütfen CEVAP İÇİN linkini veya abosnak@gantep.edu.tr  e-posta adresini kullanınız.

ÖNEMLİ

www.hastaneeczacisi.org bilgi kaynağında yer alan tüm bilgilerin doğru ve güncel olması için tüm çabalar gösterilmiş olmasına rağmen sunulan bilgiler öneri niteliğinde olup sadece bilgi sağlama amacına yöneliktir. Sunulan bilgiler tedavi belirlenmesine esas oluşturmaz. Aynı zamanda sunulan bilgiler kurumlarla olan yazışmalarda esas oluşturmaz. Sunulan bilgiler ve üretilen sonuçlardan kaynaklanabilecek hatalardan www.hastaneeczacisi.org sitesi yönetici ve yazarları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu siteden yararlanan her kişi bu kuralları kabul etmiş sayılır.

www.hastaneeczacisi.org sitesi, bir Onkoloji Eczacıları Derneği  çalışmasıdır.


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret57093

Son Güncelleme

10/05/2014

Soru Sayısı: 139

Cevap Sayısı:100

Site kuruluş tarihi 02/02/2011

Bu tarihte üye sayısı 948

ONKOECZA DERGİSİ
Yeni Sayı